Skype: uz_booking
Email:
Технічна підтримка: +380 (44) 591-1988
Довідкова служба: +380 (44) 309-7005

Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з оформлення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях через сайт ПАТ "Укрзалізниця" booking.uz.gov.ua

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" (скорочена назва - ПАТ "Укрзалізниця", надалі - Виконавець та Перевізник), яке діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з оформлення/повернення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях та супутніх послуг через Веб-сайт ПАТ "Укрзалізниця" booking.uz.gov.ua (надалі – Договір).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

 

1. Визначення термінів та загальні положення

Послуги – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Проїзний/перевізний документ (ППД) - документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд залізничним транспортом або перевезення багажу.

Бланк замовлення – документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати ППД та супутніх послуг на Веб-сайті та містить повну інформацію про майбутню поїздку (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) та унікальний номер.

Бланк замовлення не дає права на посадку та проїзд в поїзді, перевезення багажу залізничним транспортом та підлягає обов’язковому обміну на ППД у будь-якій автоматизованій залізничній касі материкової частини України.

Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) – електронний документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ЕПД на Веб-сайті, що містить повну інформацію про майбутню поїздку та оформлений багаж (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) та унікальний номер.

Посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати електронного проїзного документа на Веб-сайті.

Посадочний документ дає право на посадку та проїзд в поїзді без звернення до залізничної квиткової каси.
Посадочний документ, який був роздрукований (перетворений), згідно звернення пасажира, в автоматизованій квитковій касі (див. посилання) на бланку встановленого зразка, для проїзду недійсний.

Перевізний документ (візуальна форма електронного перевізного документа) – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати електронного перевізного документа на Веб-сайті,

Перевізний документ, що оформлений до ЕПД, дає право на перевезення багажу без звернення до залізничної квиткової каси.

Документ на повернення – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного повернення ЕПД через Веб-сайт.

Збір Виконавця - Вартість послуг оформлення / повернення ППД / ЕПД через Інтернет-сайт.

Веб-сайт - програмне забезпечення - ПАТ "Укрзалізниця", що розміщено в мережі Інтернет за адресою booking.uz.gov.ua.

ПАК ЕПД ПП – програмно-апаратний комплекс - ПАТ "Укрзалізниця", з оформлення проїзних документів для забезпечення пасажирських перевезень.

Замовник – фізична особа, що погодилася з умовами даного Договору з метою одержання послуг з придбання/повернення ППД/ЕПД відповідно до умов даного Договору.

Сторони – сукупне найменування Замовника та Виконавця.

Студентський документ – документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ППД/ЕПД на Веб-сайті, який містить повну інформацію про майбутню поїздку та оформлений багаж (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) відомості про пільгову знижку, про серію та номер студентського квитка, згідно з яким було оформлено пільги, шифр пільги та унікальний номер.
Прізвище та ім’я, які будуть виведені на сформованому пільговому студентському документі, повністю відповідають тим, на які в Єдиній державній електронній базі з питань освіти Міністерства освіти і науки України зареєстровано студентський квиток вказаної серії та номера.

 

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях через Веб-сайт.

2.2. Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки засобами ПАК ЕПД ПП на електронну адресу Замовника бланка замовлення, посадочного документа, перевізного документа або документа на повернення.

2.3. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами даного Договору та інформацією, оприлюдненою на Веб-сайті, в тому числі:

- порядком надання послуг з оформлення/повернення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях та супутніх послуг через Веб-сайт ПАТ "Укрзалізниця" booking.uz.gov.ua;

- правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

 

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Збір Виконавця за оформлення/повернення ППД/ЕПД встановлюється Виконавцем та складає:

- Оформлення/повернення проїзного ППД/ЕПД через Веб-сайт у внутрішньому сполученні та у міжнародному сполученні з країнами СНД і Балтії у поїздах всіх категорій з можливістю роздруківки через касу – 18 грн. з ПДВ;

- Оформлення/повернення ЕПД через Веб-сайт у міжнародному сполученні з країнами Європи – 30 грн. з ПДВ.

3.2. Замовник сплачує вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця шляхом їх 100% оплати за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено на Веб-сайті, та у відповідності до правил платіжних систем.

3.3. Вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця вважаються сплаченими, якщо платіжною системою надана інформація щодо списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.

3.4. Збір Виконавця за надані послуги поверненню не підлягає, за винятком випадків, що сталися з вини Виконавця чи Перевізників.

3.5. Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД, що були оформлені за допомогою Веб-сайту, відбувається згідно з правилами платіжних систем.

3.6. Посадочний документ у міжнародному сполученні не підлягає переоформленню/перетворенню, обміну в касі.

3.7. Повернення посадочного документа в міжнародному сполученні з країнами Європи здійснюється тільки через офіційний сайт ПАТ "Укрзалізниця" booking.uz.gov.ua.

3.8. Повернення посадочного документа в міжнародному сполученні не здійснюється після відправлення поїзда.

 

4. Права та обов'язки Сторін

 

4.1. Виконавець зобов'язується:

- надавати Послуги, передбачені умовами даного Договору;

- забезпечити можливість замовлення та оплати Послуг за допомогою передбачених на Веб-сайті засобів платежу;

- надавати консультації з питань користування сайтом booking.uz.gov.ua та оформлених Послуг;

4.2. Виконавець має право:

- відмовити у наданні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань відповідно до даного Договору.

4.3. Замовник зобов'язується:

- дотримуватись умов даного Договору;

- дотримуватись діючих Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

- здійснювати оформлення проїзного документу з урахуванням реального часу відправлення поїзда і часу на безпечну своєчасну посадку в поїзд.

4.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов даного Договору;

- здійснити посадку в поїзд по посадочному документу без звернення до залізничної квиткової каси.

 

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Відповідальність за втрату, передачу чи розголошення інформації з бланку замовлення, посадочного документа, перевізного документа та документа на послуги несе Замовник.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за неотримання послуг Замовником при наступних умовах:

- відмова Замовника від поїздки без повернення ППД/ЕПД;

- недостовірність вказаних Замовником даних при оформленні послуг на Веб-сайті (Прізвище та ім’я пасажира, дата поїздки та ін.);

- інших умов не пов’язаних з оформленням/поверненням ППД/ЕПД та супутніх послуг на Веб-сайті.

5.3. Всі спірні питання, що пов'язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при оформленні та оплаті ППД/ЕПД та супутніх послуг на Веб-сайті. У разі, якщо особисті дані вказані таким чином, що не дозволяють встановити одержувача Послуг (Замовника), Виконавець має право відмовити Замовнику у розслідуванні спірних питань.

5.4. При реєстрації на Веб-сайті Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіну та паролю. Всі дії з використанням логіну і паролю Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.

5.5. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником бланка замовлення, посадочного документа, перевізного документа, документа на повернення у зв'язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв'язку Замовника. У такому випадку Замовнику необхідно звернутися протягом 1 години з моменту оплати до служби підтримки Виконавця за контактами, що вказані на головній сторінці Веб-сайту booking.uz.gov.ua.

5.6. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

5.7. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.8. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. Контакти Виконавця та цілодобової служби підтримки

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Тверська, буд.5

Телефон: 044-591-19-88

Електронна адреса: booking@uz.gov.ua

Skype: uz_booking